logo nahayi

گزارش برنامه روز جهانی نجوم

روز جهانی نجوم امسال برای اولین بار در فرهنگسرای خاوران در روز پنج شنبه مورخ 23 اردیبهشت ماه برگزار گردید، این مراسم در قالب غرفه هایی با موضوعات گوناگون به منظور ترویج و آموزش علم نجوم برپا شد و توانست در جهت احیا این علم در منطقه ۱۵ تهران اقدامی انجام دهد که خوشبختانه با استقبال مردم و مسئولین مواجه گردید.
ضمن تشکر از فرهنگسرای خاوران، سازمان فضایی ایران، موسسه آسمان شب، ماهنامه نجومی ساروس و گروه نجوم فوبوس که در برگزاری هر چه بهتر این مراسم ما را یاری نمودند توجه شما را به گزارش تصویری که در ادامه این مطلب آمده است جلب می نمایم.

 

rrr1rrr2rrr3rrr4rrr5rrr6rrr7rrr8rrr9rrr10