logo nahayi

دومین سیاهچاله بزرگ در راه شیری

1

فضانوردان با استفاده از تلسکوپ رادیویی "نابیاما" سیاهچاله ای با جرمی صد هزار برابر جرم خورشید در مرکز کهکشان راه شیری پیدا کردند. تیم مکاشفه کننده امید وار است که امکان وجود این جرم عظیم از سیاهچاله کلیدی برای درک معمای تولد اجرام پر جرم این چنین در مرکز کهکشان ها باشد.

گروهی از فضانوردان در دانشگاه "کیو" ی ژاپن توده ابری مبهمی که تنها 200 سال نوری با مرکز راه شیری فاصله دارد پیدا کردند.این ابر حامل گازی با محدوده بسیار گسترده از سرعت می باشد. نتایج تحقیقات نشان می دهد که این ابر دارای شکل بیضوی و شامل دو جزء است:یک جزء فشرده اما با جرم مخصوص پایین و با سرعت پراکندگی بالا(100 کیلو متر بر ثانیه) و جزء دوم متراکم و با سرعت پراکندگی پایین می باشد.

حال سوال اینجاست که چرا سرعت پراکندگی اینقدر گسترده است؟هیچ سوراخی داخل این ابر وجود ندارد.همچنین تحقیقات اشعه ایکس و اینفرارد نیز شیئ فشرده ای را نشان نمی دهد.این ها ثابت می کند که سرعت پراکندگی توسط انرژی ورودی موضعی ایجاد نمی شود همانند انفجار های ابرنواختری. این تیم تحقیقاتی آزمایش ساده ای طراحی کردند که در آن ابرهای گازی توسط منبعی جذب می شوند و هرچقدر به منبع نزدیکتر می شوند سرعتشان بیشتر می شود.تیم محقق دریافت که مدلی که دارای جاذبه منبعی برابر با صد هزار برابر جرم خورشید درون مکانی با شعاع 0.3 سال نوری بهترین خروجی داده ها را برای این آزمایش دارد.از آنجایی که هیچ شیئ فشرده ای در ازمایشات وجود نداشت تا آنجایی که ما میدانیم بهترین نامزد برای این شئ عظیم فشرده سیاهچاله است.

اگر این جواب باشد این اولی سیاهچاله متوسطی ایست که کشف می شود. فضانوردان تا کنون در مورد دو سایز از سیاهچاله ها می دانستند : سیاهچاله های ستاره ای که بعد از انفجار ستاره های عظیم بوجود می آیند . سیاهچاله های ابر غول پیکر که در مراکز کهکشان ها یافت می شود که جرم آنها از محدوده چند میلیون تا چند بیلیون برابر جرم خورشید می باشد وهنوز هیچکس نمیداند که چگونه بوجود آمده اند. یک فرضیه این است که سیاهچاله های ابر غول پیکر از ادغام شدن چند سیاهچاله متوسط بوجود آمده اند.اگر این توده ابر ذکر شده که تنها 200 سال نوری با صورت فلکی قوس فاصله دارد دارای یک سیاه چاله متوسط باشد شاید سناریوی ادغام برای تشکیل سیاهچاله های ابرغول پیکر درست باشد.
این نتایج راه جدیدی را برای جستجوی سیاهچاله ها با تلسکوپ های رادیویی باز میکند.تحقیقات جدید نشان میدهد که تعداد ابرهایی این چنین کم نیست.بیشتر از 100 میلیون سیاهچاله در راه شیری وجود دارد ولی تحقیقات اشعه ایکس فقط وجود چند دوجین را ثابت کرده است.

تاریخ  انتشار خبر: ۲۸ دی ۱۳۹۴
مترجم : محمد ریاحی نژاد
منبع: Astronomy