logo nahayi

سال کبیسه میلادی

در تقویم میلادی، سال 2016 به عنوان یک سال کبیسه معرفی شده است. در این سال ماه فوریه به جای 28 روز، 29 روز دارد و این اتفاق هر چهار سال یک بار رخ می دهد. امروز 29 فوریه است.

هر سالِ کره زمین؛ یعنی مدت زمانی که لازم است زمین یک بار به دور خورشید بچرخد، 365 روز و 5 ساعت و 48 دقیقه و 47 ثانیه است. اما در تقویم ها یک سال با 365 روز ثبت شده و ساعات و دقایق اضافی در نظر گرفته نشده است. برای حل این مشکل، در تقویم ها در هر چهار سال یک روز به ماه فوریه اضافه می شود تا زمان واقعی و روزهای تقویم هماهنگ شوند و از جابه جا شدن ماه ها و فصل ها در طول زمان جلوگیری شود.

اما در تقویم میلادی، چرا این روز به ماه فوریه اضافه می شود؟ زمانی که جولیوس سزار تقویم خود را معرفی کرد، در آن ماه فوریه 30 روز داشت، ماه جولای که به افتخار وی نامگذاری شده بود، دارای 31 روز بود و ماه آگوست که به افتخار سزار آگوستوس نامگذاری شده بود، تنها 29 روز داشت. پس از به سلطنت رسیدن سزار آگوستوس، وی دو روز به ماه آگوست اضافه کرد تا روزهای آن با ماه جولای برابر شود. برای جبران این دو روز، ماه فوریه 28 روزه شد. با توجه به این که ماه فوریه کمترین روزها را دارد، در سال های کبیسه، یک روز به این ماه اضافه می شود.

اما افزودن یک روز به تقویم، کار دقیقی نیست و در واقع با این کار، مدت زمان سپری شده در هر چهار سال چند ساعت بیش از مجموع زمان موردنیاز برای 4 بار چرخش زمین به دور خورشید است و این چند ساعت با گذشت قرن ها مشکل ساز می شود. به همین علت در تقویم میلادی هر چهار سال، یک سال کبیسه وجود دارد؛ به غیر از سال هایی که عدد آن ها هم بر 100 و هم بر 400 قابل تقسیم است. برای مثال سال 2000 کبیسه نبود، اما سال 1700‏، 1800 و 1900 میلادی کبیسه بودند.

در تقویم ایرانی برای حل این مشکل در هر 33 سال، 8 سال کبیسه در نظر گرفته شده است.

واقعیت ها درباره سال کبیسه میلادی

  • بازی های المپیک تابستانی همواره در سال های کبیسه برگزار می شوند.
  • انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در سال های کبیسه برگزار می شود.
  • در سال های کبیسه کارمندان یک روز بیشتر کار می کنند، اما دستمزد اضافی برای آن دریافت نمی کنند.
  • روز 29 فوریه، به عنوان روز بیماری های خاص نامگذاری شده است

منبع : IRNA