logo nahayi

اختر زیست شناسی(زیست شناسی کیهانی)

شب افروز-اختر زیس شناسی-زیست شناسی کیهانی

زیست شناسی کیهانی علمی تلفیقی است که برای پاسخ دادن به سوالات پایه ای چگونگی تشکیل حیات و تکامل آن ، از تلفیق اطلاعات علومی هم چون ستاره شناسی ، زیست شناسی و دیگر دانش ها بهره می جوید. با توجه به این که این علم دانشی جدید محسوب می شود، اما پیشرفت بسیار زیادی داشته است. از جمله تحقیقات مهم در این زمینه ، ماموریت های مریخ نوردان است که اطلاعات سودمندی پیرامون شرایط جوی، دمایی و شیمیایی مریخ را جمع آوری کرده و به زمین فرستاده اند.

 

نظریه های متعددی نیز مبنی بر وجود حیات فرازمینی با توجه به اطلاعات به دست آمده از مشاهدات زمینی و فرازمینی مطرح شده است. هم چنین تحقیقات بر روی شدت دوست ها که در شرایط طاقت فرسایی هم چون فشار، شوری و دما های غیر متعارف به زندگی خود ادامه می دهند، به دانشمندان نشان داده است که در هر نقطه ای از زمین و یا کیهان امکان حیات وجود خواهد داشت. زیرا این ارگانیسم ها به دلیل سازگاری با محیط خارجی، توانایی زندگی درشرایط سخت هم چون سیاراتی مانند مریخ را خواهند داشت. هرچند تا کنون سند محکمی مبنی بر تایید وجود حیات در خارج از جو زمین تایید نشده است. اما چنین مشاهدات و نظریه هایی ما را برای کشف چگونگی ایجاد حیات و تکامل آن و هم چنین وجود حیات فرازمینی امیدوار می کنند.

نویسنده و محقق: فرزانه فیاض بخش