logo nahayi

خاک مریخ می تواند میزبان حیات باشد

شب افروز-مریخ-سفر به مریخ-اختر زیست شناسی-زیست شناسی کیهانی

جدید ترین اطلاعات دریافتی از فينيكس نشان می دهد که خاک مریخ توانایی پشتیبانی از حیات را دارد. فينيكس با تجزیه خاک سطح مریخ یا سنگپوش مریخ ، نشان داد که مواد معدنی به وفور در خاک مریخ یافت می شوند و خاصیت اسیدی آن هم به اندازه ای نیست که مانع شکل گیری حیات در آن شود .

این نتایج شگفت انگیز حاصل تحلیل های اولیه از یک بیلچه از عمق 2 سانتی متری خاک مریخ بدست آمده است. تحلیل های این آزمایشگاه ، به همراه یخ آب موجود در کنار فينیکس دانشمندان این پروژه را به حدی شگفت زده کرده است که از آن به عنوان پیروزی در یک بخت آزمایی بزرگ یاد می کنند .سدیم، پتاسیم، کلر و منیزیم از عناصری هستند که وجودشان در خاک مریخ ثابت شده است. وجود این عناصر به تنهایی چیز مهمی نیست. اما اینکه همه ی این مواد معدنی به صورت حل شده در آب ، در مریخ وجود داشتند، به این معنی است که شرایط  برای شکل گیری حیات در مریخ مناسب است. در واقع شباهت های بسیاری میان حجم مواد معدنی، درجه pH خاک و نمک، میان خاک مریخ و آنچه اینجا در زمین یافت می شود وجود دارد.  Sam Kounavesاز پژوهشگران این پروژه می گوید:" نمونه مریخ بسیار شبیه به نمونه خاک در قسمت خشک دره های جنوبگان زمین است ، مخصوصا خاصیت قلیایی و درجه pHخاک. اگر پرسش "آیا در مریخ حیات وجود دارد" را اینگونه تغییر دهیم که "آیا مریخ می تواند میزبان حیات باشد"، باید پاسخ داد که بله می تواند. هرچند که نیترات در خاک مریخ پیدا شده اما خاصیت قلیایی آن شبیه به زمین است. در pHمیان هشت و نه، می توانیم باغ وحشی از باکتری ها و سبزیجات داشته باشیم. مارچوبه و شلغم از گیاهانی هستند که می توانند در چنین خاکی با این درجه قلیلیی رشد کنند. اکنون محققان بر این باورند که مریخ یک دنیای بیگانه نیست، بلکه از بسیاری جهات، از جمله خاصیت مواد معدنی، بسیار شبیه به زمین است.

نویسنده و محقق: فرزانه فیاض بخش