logo nahayi

فضایی ها ساکتند چون منقرض شدند

 فضایی ها ساکتند چون منقرض شدند

اختر زیست شناسی از دانشگاه بین المللی استرالیا می گوید:" احتمالا زندگی بر روی سیاره های دیگر کوتاه است و آنها سریع منقرض شده اند."

در تحقیقاتی که با هدف درک چگونگی توسعه زندگی انجام گرفت دانشمندان دریافتند که زندگی جدید به دلیل گرما و یا سرما روی سیاره های نوپا از بین میرود. جهان احتمالا پر از سیاره های قابل سکونت است.بسیاری دانشمندان بر این باورند که جهان باید مملو از آدم فضایی ها باشد. زندگی ابتدایی بسیار شکننده است.ما بر این عقید ایم که به ندرت با سرعت کافی تکامل پیدا میکند تا بتواند زنده بماند.

محیط بیشتر سیاره های نوپا ثابت نیست. برای بوجود آمدن سیاره ای قابل سکونت گونه های زنده باید بتوانند گاز های گلخانه ای را تعدیل کنند مانند آب و کربن دی اکسید تا بتوانند دمای سطح سیاره را ثابت نگه دارند. حدود یک بیلیون سال پیش زمین،زهره و مریخ همه قابل سکونت بودند.اگرچه یک بیلیون سال بعد از تشکیل، زهره تبدیل به گرمخانه و مریخ به یک یخچال تبدیل شدند.

اگر زندگی اولیه میکروبی روی مریخ و زهره وجود داشت موفق نشد که محیط سیاره را که سریع عوض میشد ثابت نگه دارد. زندگی روی زمین احتمالا مهمترین نقش را در ثابت نگه داشتن آب و هوای سیاره داشته است.امکان وجود زندگی در سیاره های خیس و جامد با مواد و منابع انرژی لازم بسیار محتمل است.البته هیچ نشانی از زنده ماندن موجودات خارقالعاده پیدا نشده است.یک جواب برای این معما انقراض است. یک پیشبینی جالب در این مورد یافتن فسیلهایی از زندگی منقرض شده میکروبی است نه موجودات چند سلولی همانند دایناسور و انسان که نیازمند میلیونها سال تکامل است.

مترجم: محمد ریاحی نژاد
منبع: Astronomy