logo nahayi

فرق سیاره با ستاره در آسمان شب

معمولا برای افرادی که به تازگی به رصد پرداخته اند این سوال پیش می آید که چگونه فرق سیاره با ستاره را در هنگام رصد آسمان شب  تشخیص بدهیم؟ در جواب می توان گفت که به چهار طریق می توان این دو جرم آسمانی را از هم دیگر تشخیص داد که این موارد عبارتند از:

 

1.سیارات با نور پایدار می درخشند ولی ستارگان چشمک می زنند و یا به اصطلاح سوسو می کنند.

2.سیارات آسمان را سیر می کنند یعنی ممکن است در هر زمانی در کنار ستاره دیگر باشد ولی ستارگان نسبت به هم ثبات دارند.

3.سیارات در تلسکوپ به صورت قرص های کوچک نورانی اند که با بزرگ نمایی بیشتر می توان جزيیات بیشتری را مشاهده کرد ولی اگر ستارگان را با بزرگترین تلسکوپ رصد کنیم باز هم به صورت نقطه ای نورانی دیده می شود.

4.سیارات را فقط می توان در نوار باریکی به نام دایره البروج رصد کرد.