logo nahayi

سحابی

سحابی

به ابر عظیمی از غبار، گاز و پلاسما در فضاهای میان‌ ستاره‌ای، سحابی می‌شود. سحابی‌ها محل تولد ستاره ها هستند.گاز هایی که آن را تشکیل می دهد بسیار رقیق و در دمایی کم اند.سحابی ها به علت نور خود نمی تابند بلکه بر اثر انور ستارگان مجاور قابل رؤیت اند.

ادامه مطلب

کهکشان ها

کهکشان

کهکشان ‌ها سامانه‌هایی بزرگ و با اندازه و مرزی مشخص هستند که از ستاره‌ها، بقایای ستاره ‌نماها (شبه ستاره‌ها)، ماده تاریک، گازها و گرد و غبارهای میان ستاره‌ای تشکیل یافته‌اند و با نیروهای گرانشی به گرد هم آمده‌اند.

ادامه مطلب

سیاهچاله

سیاهچاله

سیاهچاله ها از عجیب ترین و جذاب ترین اشیاء موجود در عالمهستند. تراکم شان بسیار زیاد است و جاذبه گرانشی آن ها به قدری قوی است که حتی نور اگر به اندازه کافی نزدیک شود نمی تواند از چنگ اش فرار کند.

ادامه مطلب

کرمچاله

www.shabafruz.ir کرمچاله

کرمچاله در فیزیک یک پل میانبر فرضی در فضا-زمان است.کرمچاله‌ها ساختارهای فضازمانی پل مانندی هستند که دو گسترهٔ جدا از یک فضازمان یا دو فضازمان جدا از هم را به یکدیگر پیوند می‌دهند.

ادامه مطلب

ابرنواختر

ابرنواختر

ابرنواختر و یا سوپرنوا پرجرم‌ترین ستاره‌های عالم، زندگی خود را با انفجاری عظیم به نام ابرنواختر به پایان می برند.ستاره ماده‌ی خود را به سوی فضا پرتاب می کند و ممکن است درخشندگی آن چند روزی از کل یک کهکشان هم بیش تر باشد.

ادامه مطلب

مقالات دیگر...