logo nahayi

صدای سیاره خودمان، زمین

NASA Pictures 15

آیا می توان صدا را در فضا شنید؟ در حال حاضر شما احتمالا شنیده اید که در فضا صدایی وجود ندارد، اما از لحاظ فنی این درست نیست. بله، در فضا خلاء وجود دارد اما با این حال، صدا در قالب ارتعاشات الکترومغناطیسی است که در طول موج های مشابه می لرزد.

 آن چیزی که ناسا طراحی کرده تولید ابزار خاصی برای این که می تواند این ارتعاشات الکترومغناطیسی ضبط کرده و آنها را به صداهایی که گوش ما می تواند بشنود تبدیل کند.

کاوشگرهای وویجر ۱و ۲همچنین چیزهای دیگه ای هم ضبط کرده اند که عبارت اند از:

  • امواج مگنتوسفر سیارات
  • امواج رادیویی محبوس شده بین سیارات و اتمسفرشان
  • نویز حاصل از میدان الکترومغناطیسی سیارات
  • ذرات باردار ساطع شده از حلقه های برخی از سیارات که از برهم کنش با قمرها و خود سیاره به وجود آمده اند.

آنچه شما می شونید صدای واقعی در فضا است و هیچ چیز به آن اضافه نشده است. صدای زیر مربوط به سیاره خودمان زمین است که توسط کاوشگر ناسا ضبط شده است:

برای دانلود کلیک کنید

منبع : NASA