logo nahayi

۱. جهان ما چقدر بزرگ است؟

big rse1

جهان به قدری بزرگ است که نور در 14 بیلیون سال هنوز زمان کافی برای عبور از آن نداشته است. درک این که جهان ما چقدر بزرگ است سخت است زیرا زمین و هر چه در آن است در مقایسه با کل جهان بسیار بسیار کوچک اند.

ادامه مطلب