logo nahayi

۱. جهان ما چقدر بزرگ است؟

big rse1

جهان به قدری بزرگ است که نور در 14 بیلیون سال هنوز زمان کافی برای عبور از آن نداشته است. درک این که جهان ما چقدر بزرگ است سخت است زیرا زمین و هر چه در آن است در مقایسه با کل جهان بسیار بسیار کوچک اند.

نور در نظر ما آنی به نظر می آید ولی در واقع برای فوتون های نور هم زمانی طول می کشد تا از یک سمت اتاق به طرف دیگر بروند. از زمانی که در حال خواندن این مطلب هستید یک فوتون نور که خورشید را ترک می کند ؛10 میلیون کیلومتر را طی کرده است. (مساوی با 250 بار مسافرت کردن دور کره زمین )نوری که از دومین ستاره نزدیک به زمین به نام" پروکسیما" ساطع می شود چهار سال زمان می برد تا به ما برسد. بنا به آنچه گفته شد درحال نگاه کردن به پروکسیما شما به ستاره در زمان حال نگاه نمی کنید بلکه این ستاره ای که می بینید متعلق به چهار سال پیش است!

ما همه چیزهایی در اسمان می بینیم که در گذشته هستند. درحالیکه فقط در طرف دیگر اتاق یا طرف دیگر کهکشان هستند.برای درک بهتر این موضوع نزدیک ترین کهکشان به ما "اندرومدا" میباشد که اینقدر بزرگ و نزدیک است که با چشم غیر مسلح نیز در طول شب میتوان آن را مشاهده کرد.چیزی که ما واقعا داریم می بینیم هزاران ستاره در شکل یکسان با راه شیری خودمان است. البته همه این ستاره ها حدود 2.5 میلیون سال نوری از ما دور اند .این یعنی اینکه شما درحال نگاه کردن به اندرومدا در 2.5 میلیون سال پیش هستید.

جهان مملؤ از کهکشان های شبیه راه شیری و اندرومدا است. با قوی ترین تلسکوپ ها نور ناشی از کهکشان هایی که 13 بیلیون سال نوری با ما فاصله دارند دیده شده است. از وقتی که فوتونی از نور این کهکشان ها را ترک می کند ؛زندگی در زمین بوجود آمده و پیشرفت کرده است. دایناسورها بر زمین حکمرانی می کردند ،انسان ها پدید آمدند، ابزار ساختند، هنر، علم و فناوری، تلسکوپ هابل را ساختند آنرا در مدار زمین قرار دادند و در پایان سفر آن فوتون نور بیچاره که 13 بیلیون سال در راه بوده تمام می شود!

جهان 13.8 بیلیون سال عمر دارد. پس هر نوری که ما می بینیم باید 13.8 بیلیون سال یا کمتر در راه بوده باشد. ما به آن جهان قابل مشاهده می گوییم. البته مسافرت تا لبه جهان قابل مشاهده حدود 46 بیلیون سال نوری طول می کشد چرا که جهان قابل مشاهده همواره در حال بزرگتر شدن است. تصور کنید فوتونی از نور از نقطه ای در لبه جهان قابل مشاهده ساطع شود. در زمانیکه این نور در حال مسافرت در فضاست جهان تغییر کرده است یعنی ما دیگر در نقطه ای که وقتی نور رها شد در آن بودیم نیستیم و جابجا شده ایم و هم آن فوتون نسبت به ما جا به جا شده است.

جهان ما چقدر بزرگ است؟ ما واقعا نمی دانیم ولی خیلی بزرگ است.آنقدر بزرگ که نور در 14 بیلیون سال هنوز فرصت کافی برای گذشتن از آن نداشته است ! و هر لحظه در حال بزرگتر شدن است.

مترجم: محمد ریاحی نژاد

منبع: phys