logo nahayi

صدای سیاره خودمان، زمین

NASA Pictures 15

آیا می توان صدا را در فضا شنید؟ در حال حاضر شما احتمالا شنیده اید که در فضا صدایی وجود ندارد، اما از لحاظ فنی این درست نیست. بله، در فضا خلاء وجود دارد اما با این حال، صدا در قالب ارتعاشات الکترومغناطیسی است که در طول موج های مشابه می لرزد.

ادامه مطلب

موسیقی نجومی

purple galaxy

نجوم علمی تجربی است و منوط به محاسبات نجومی، اما موسیقی یك هنر است و با محدودیت های ریتمیك تعریف می‌شود. هر علمی بالقوه در خود عنصر هنر و زیبایی‌شناسی را دارد و هر هنری متكی بر یك مبنای علمی است. هنرها و علوم، مكمل یك دیگراند، اما نجوم و موسیقی در كجا با یكدیگر تلاقی پیدا می‌كنند؟

ادامه مطلب